Alle de udbudte pårørendekurser har nu nået maksimum antal deltagere, og der er lukket for tilmeldinger. Det er dog stadig muligt at tilmelde sig en venteliste til kurset i Svendborg. De ventelister, det er muligt at tilmelde sig, er markeret med fed skrift nedenfor. Husk at udfylde et tilmeldingsskema for hver enkelt deltager, der ønsker at komme på ventelisten.

Hvis der indløber afbud eller bliver mulighed for ekstra kurser, kan der evt. blive åbnet for tilmelding igen, og det er også planen senere at udbyde kurser i foråret 2025.

Hold derfor øje med hjemmesiden, sociale medier og nyhedsmails fra foreningen, hvis du er medlem og kontakt mig gerne, hvis der er spørgsmål.

Senest 14 dage før kurset, vil deltagere i kurserne modtage en mail med praktisk information inkl. kursussted.

Kvitteringsmails for deltagelse/venteliste kan ikke besvares. Spørgsmål vedr. kurserne kan sendes til projektleder Mette Olesen på mailen mette.olesen@ocdforeningen.com Du kan også ringe til projekttelefonen 52334395, der er åben mandag, onsdag og torsdag fra kl. 10 til 12.

OCD-foreningens kurser er for alle pårørende (fra 15 år) til OCD-ramte. Der er 12 pladser på hvert kursus, og det koster 50 kr. (inkl. forplejning) for medlemmer af OCD-foreningen at deltage på et kursus og 100 kr., hvis du ikke er medlem.

Kurser i Region Nord, Midt og Syd:
Aarhus mandag 9. september 2024
kl. 9.30-15.30

Svendborg tirsdag 10. september 2024 kl. 9.30-15.30

Esbjerg torsdag 3. oktober 2024 kl. 9.30-15.30

Thisted mandag 28. oktober 2024 kl. 9.30-15.30

Aabenraa tirsdag 12. november 2024 kl. 9.30-15.30


Underviser Malene Klindt Bohni
er autoriseret psykolog og har mangeårig erfaring med behandling af OCD og rådgivning af pårørende i egen praksis, foredrag, undervisning og arbejde som psykolog ved Enhed for Angst og OCD, Aarhus Universitetshospital.

 

Kurser i Region Sjælland og Hovedstaden:
København torsdag 12. september 2024
kl. 10-15.30
Helsingør onsdag 9. oktober 2024 kl. 10-15.30

Roskilde torsdag 24. oktober 2024 kl. 10-15.30

Næstved onsdag 6. november 2024 kl. 10-15.30

 

Underviser Stine Næsted er autoriseret psykolog og har mangeårig erfaring med bl.a. behandling af OCD og rådgivning af pårørende i egen praksis samt foredrag og undervisning.

 

Kursusprogrammet vil om formiddagen være oplæg om de mest presserende udfordringer for OCD-ramte. Efter frokost – fra kl. 13 til 15.30 – vil der være mulighed for i små grupper at tale sammen om det, der mere konkret presser sig på for dig som pårørende, for at dele konkrete erfaringer og for at stille underviseren mere konkrete spørgsmål.

Kurserne vil gå helt tæt på de situationer, som er særlig svære for pårørende til OCD-ramte. Udover beskrivelse af OCD og den måde, OCD fungerer på, vil underviserne fokusere på:

 • Hvordan kan du stå sammen med din kære mod OCD’en?

 • Hvad kan du gøre, når du som pårørende bliver involveret i OCD’en?

 • Hvad kan du gøre, og hvad skal du ikke gøre, når den OCD-ramte er i gang med tvangsritualer (”i OCD-loop”)? Do’s and dont’s

 • Hvordan er din rolle som pårørende til en OCD-ramt – som mor, far, søskende, nær ven osv.?

 • Hvad er din rolle som pårørende, når den OCD-ramte er i behandling?

 • Hvordan påvirker OCD relationen mellem den OCD-ramte og dig som pårørende?

Spørgsmål om kurserne kan sendes til projektleder Mette Olesen
Mail: mette.olesen@ocdforeningen.com
Projekttelefon: 52334395 – mandag, onsdag, torsdag kl. 10-12

Read More →

Så nærmer tiden sig for Folkemødet 2024! Fra torsdag d. 13. til lørdag d. 15. juni mødes flere tusinde politikere, mediefolk, organisationsfolk samt enkeltpersoner med interesse for politik og samfundsudviklingen helt generelt i Allinge på Bornholm til debatter, dialoger og alt det andet, der hører med til Danmarks største “open-air højskole”, som Folkemødet også bliver kaldt – og OCD-foreningen er selvfølgelig med igen i år med egen stand!

Vi har sammensat et spændende program, der er en blanding af personlige beretninger, faglige oplæg samt en sundhedspolitisk debat. Så tjek emnerne og tiderne nedenfor og sæt allerede nu et kryds i kalenderen eller tryk på stjernen ud for for vores events i Folkemøde-appen.

Du er også meget velkommen til bare at komme forbi vores stand (J35, Kæmpestranden) til en snak om OCD, om det at være pårørende til en OCD-ramt, om de tilbud, vi har i OCD-foreningen, og alle de andre emner, som kan presse sig på, hvis man på den ene eller anden måde har OCD inde på livet. Du kan også få testet din viden om OCD ved hjælp af vores “Tip en 13’er om OCD” – der er gode præmier på højkant!

Vi ses forhåbentligt i Allinge, 13.-15. juni, stand J35, Kæmpestranden:-)

 

PROGRAM

Torsdag d. 13. juni, 14.00 – 15.00

Personlig beretning: Mit liv med OCD
Min rejse mod recorvery, fra mørke, lidelse og lukkethed til accept, åbenhed og at se lyset igen

Mads Millner Nielsen har haft svær OCD det meste af sit liv. Invaliderende tvangstanker og tvangshandlinger satte gennem mange år rammerne og begrænsningerne for hans liv, men med den rette behandling og efter selv at have kæmpet en hård kamp, er han i dag kommet ud på den anden side, hvor, som han udtrykker det, ”lidelsen er en del af mit liv, men lidelsen er ikke mig”. Kom og hør Mads’ meget personlige og inspirerende beretning! Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Mads.

Mads

 

 

 

 

 

Fredag d. 14. juni, 11.00 – 11.45

Hvordan sikres udredning, behandling & genbehandling af OCD?
Ulighed i sygdom: Hvorfor skal OCD-ramte ofte selv finde og betale for udredning og behandling?

Deltagere:

 • Grethe Olivia Nielsson, regionsrådsmedlem (Enhedslisten), Region Hovedstaden, medlem af Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg
 • Steen Jakobsen, regionsrådsmedlem (Venstre), Region Midtjylland, medlem af Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg
 • Simon Sharif Chowdhury, regionsrådsmedlem (Socialdemokratiet), Region Syddanmark, medlem af Psykiatri- og socialudvalget
 • Helle Laursen Petersen, regionsrådsmedlem (Konservative), Region Sjælland, næstformand i Sygehusudvalget
 • Stine Næsted, psykolog, specialiseret OCD-behandler

 

 

 

 

Fredag d. 14. juni, 14.00 – 15.00

Hvad er OCD, og hvordan behandler man det?
Personlig beretning fra OCD-ramt Mads Millner Nielsen med perspektivering fra psykolog Stine Næsted

Mads Millner Nielsen har lidt af OCD siden sine teenageår og er aktiv i OCD-foreningen. I sit oplæg vil Mads give eksempler på, hvordan OCD kan se ud ved at fortælle sin egen historie, fra han udviklede de første OCD-symptomer, til han i dag er i behandling og har fået det langt bedre.Stine Næsted er autoriseret psykolog med mere end 20 års erfaring som OCD-behandler i egen praksis. Stine vil supplere Mads’ beretning med sit faglige perspektiv samt generel information om OCD. Blandt andet vil hun fortælle om alle de forskellige måder, tvangstanker og tvangshandlinger kan ytre sig på, samt hvordan man i dag kan behandle OCD ved hjælp af bla. kognitiv adfærdsterapi.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Stine og Mads.

Mads

 

 

 

 

 

Lørdag d. 15. juni, 11.00 – 12.00

Behandling af OCD
Bliv klogere på de terapeutiske metoder, som den specialiserede OCD-behandler anvender

Psykolog og specialiseret OCD-behandler Stine Næsted fortæller, hvordan OCD kan behandles terapeutisk. Stine har arbejdet med OCD-behandling i privat praksis i over 20 år og vil skitsere, hvordan et behandlingsforløb hos en psykolog kan se ud. Hun vil gennemgå, hvilke metoder man typisk anvender, med særlig fokus på kognitiv adfærdsterapi inkl. eksponering og responshindring, samt baggrunden for, at disse metoder virker. Stine vil også komme med gode råd til såvel pårørende som OCD-ramte, som står overfor at påbegynde behandling. Der vil blive rig mulig for at stille spørgsmål til Stine.

 

 

 

 

 

 

Lørdag d. 15. juni, 13.00 – 14.00

De pårørendes rolle i hverdagen og behandlingen af OCD
Oplæg ved psykolog og specialiseret OCD-behandler Stine Næsted

Når et menneske rammes af OCD, påvirker det hele familien, som ofte kan føle sig rådvilde og i tvivl om, hvordan de hjælper deres familiemedlem bedst: Må man blande sig i tvangshandlingerne, skal man skåne eller udfordre den OCD-ramte, hvornår og hvordan taler man bedst om OCD’en, og kan man risikere at gøre det hele meget værre? Samtidig ved vi, at udfaldet af behandlingen i høj grad kan påvirkes positivt, når pårørende inddrages og klædes godt på til at støtte op om behandlingen.

Psykolog Stine Næsted, som har 20 års erfaring indenfor OCD-behandling og pårørenderådgivning, vil i sit oplæg give gode råd til pårørende om, hvordan de kan hjælpe både før, under og efter OCD-behandlingen, samt hvordan de som pårørende selv kan få hjælp og støtte.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Stine.

 

Read More →

Selvhjælpsgruppen i Aalborg er et tilbud til dig, der er OCD-ramt, hvor du i trygge rammer kan møde andre, der kender til det at leve med OCD. Lyder det som noget for dig, så er der lige nu ledige pladser, og du vil blive budt varmt velkommen.

Gruppen er ledet af psykologistuderende, der modtager faglig supervision af uddannede psykologer både før og under forløbet.

Formålet med selvhjælpsgruppen er, at deltagerne får mulighed for at møde andre, der kæmper med OCD og de udfordringer, der følger med det at leve med lidelsen, for på denne måde at hjælpe hinanden med personlig udvikling. Vi tager fat om emner, som I finder relevante, og taler altid ud fra jeres behov.

Er du interesseret i at være med i selvhjælpsgruppen, kan du kontakte os på mailen ocdgruppeaalborg@ocd-foreningen.dk

Vi mødes en aften hver anden uge i De Frivilliges Hus på Vejgaard Bibliotek
Hadsundvej 35, 9000 Aalborg.

Venlig hilsen
Gruppelederne i Aalborg
Maria Schmidt Justesen (kandidatstuderende i psykologi)
Diva Safi (bachelorstuderende)

Read More →

Så er vi klar med videooptagelsen af webinaret afholdt 10. april 2024: “BDD….og hvad du kan gøre” ved psykiater Lars Hansen.

BDD ((Body Dysmorphic Disorder), også kendt som “indbildt grimhed”, er en angstlidelse, hvor det kort fortalt er ens eget udseende, man tvangsmæssigt er angst for. Lider man af BDD, er man ekstremt opmærksom på en eller flere dele af udseendet, som man oplever som fejlagtigt, mangelfuldt, asymmetrisk eller væmmeligt.

Lars Hansen, der har over 30 års klinisk erfaring med behandling af BDD-ramte, kommer ind på emner som: Hvilke symptomer dominerer i BDD? Hvorfor får man BDD? Hvor hyppigt er det? Konsekvenser af BDD for patient, pårørende og samfund? Derudover kommer han ind på behandlingsmetoder (terapi, medicin), screeningsværktøj til at forsøge at sikre, at man får behandling for sin BDD frem for at gå til en plastikkirurg, samt en case på en BDD-ramt.

Psykolog Malene Klindt Bohni deltager også og supplerer med yderligere informationer om BDD.

OBS! Ved 00.49.50 er der et udfald i lyden, netop hvor Malene Klindt Bohni fortæller, hvad man kalder “omvendt BDD”, dvs. en overopmærksomhed på andres fysiske “defekter”. Svaret er “BDD by proxy”.

Kontakt Stig Andersen, stig@ocd-foreningen.dk, for spørgsmål og kommentarer.

Read More →